Oppilas- ja opiskelijavalinnat

Tasa-arvolaki kieltää henkilön asettamisen oppilas- ja opiskelijavalinnoissa muita epäedullisempaan asemaan sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun perusteella tai raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä. Opiskelijavalinnan yhteydessä on siis pääsääntöisesti kiellettyä kysyä opiskelupaikkaa hakevan raskaudesta, perheenperustamissuunnitelmista tai perheenhuoltovelvollisuudesta.

Oppilaitoksen tulee opiskelijavalinnan yhteydessä käsitellä vain välittömästi opiskelun ja oppilas- tai opiskelijavalinnan kannalta tarpeellista tietoa. Tarpeellinen tieto on lähinnä sellaista, joka osoittaa hakijan pätevyyttä ja sopivuutta haettaviin opintoihin.

Tasa-arvolain syrjinnän kielto koskee oppilaitosten lisäksi kaikkia henkilöitä tai tahoja, jotka ovat mukana opiskelijavalinnassa. Opetuksen järjestäjien ja oppilaitosten on huolehdittava siitä, että opiskelijavalintaan osallistuvat tuntevat riittävästi tasa-arvolain ja sen vaikutukset valintaprosessiin.