Koko henkilöstö kuuluu palkkakartoituksen piiriin

Palkkakartoituksen tulee kattaa kaikki työnantajan palveluksessa olevat henkilöstöryhmät ja kaikki työntekijät.

Palkkakartoituksen piiriin kuuluvat sekä järjestäytyneet että järjestäytymättömät työntekijät.

Työntekijät kuuluvat palkkakartoituksen piiriin palkkaustavasta riippumatta. Kartoitus tehdään yhtä hyvin tunti- ja kuukausipalkkaisista työntekijöistä kuin niistäkin, joihin sovelletaan suorituspalkkausta. 

Palkkakartoituksen tulee koskea myös osa-aikaisten ja määräaikaisten työntekijöiden palkkausta. Palkkakartoituksessa osa-aikaisten työntekijöiden palkka voidaan ottaa huomioon työaikaan suhteutettuna ja verrata sitä samaa tai samanarvoista työtä kokopäiväisesti tekevien työntekijöiden palkkaan.

Vuokratyöntekijöiden palkkojen kartoittaminen kuuluu sille työvoiman vuokrausta harjoittavalle yritykselle (vuokrayritykselle), johon vuokratyöntekijät ovat työsuhteessa. Yrityksen (käyttäjäyrityksen), joka vuokraa työvoimaa toiselta yritykseltä, ei tarvitse sisällyttää vuokratyöntekijöiden palkkausta omaan palkkakartoitukseensa. Sen sijaan siltä osin kuin tasa-arvosuunnitelmassa käsitellään asioita, joissa työnjohtovalta myös vuokratyöntekijöiden osalta kuuluu käyttäjäyritykselle, on perusteltua ottaa tasa-arvosuunnitelmassa huomioon myös vuokratyöntekijät. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä samoin kuin työtehtävien jakaminen ja työolot.