Kirjallinen selvitys

Henkilöllä, joka katsoo joutuneensa syrjityksi sukupuolen perusteella oppilaitoksen menettelyn takia, on oikeus saada oppilaitokselta asiaa koskeva kirjallinen selvitys. Selvitys on annettava viivytyksettä.

Selvitystä voi pyytää epäiltäessä syrjintää esimerkiksi

  • oppilasvalinnoissa
     
  • opintosuoritusten arvioinnissa
     
  • opetuksen järjestämisessä
     
  • muussa oppilaitoksen varsinaisessa toiminnassa.


Oppilaitoksella on velvollisuus pyynnöstä antaa kirjallinen selvitys myös silloin, kun opiskelija kokee joutuneensa seksuaalisen häirinnän tai sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi. Selvityksessä on tällöin todettava, mihin toimiin oppilaitos on häirinnän poistamiseksi ryhtynyt.

Selvityksen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa arvioimaan, onko oppilaitoksen menettely tasa-arvolain mukaan syrjintää. Selvityksen saaminen auttaa myös karsimaan tarpeettomia viranomaiskäsittelyjä ja oikeudenkäyntejä.

Mikäli oppilaitos ei suostu antamaan asianmukaista kirjallista selvitystä, voit ottaa yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun.

Hyvitys

Tasa-arvolain syrjintäkieltoja rikkonut oppilaitos voidaan tuomita maksamaan hyvitystä.

Henkilö, joka katsoo oppilaitoksen syrjineen tasa-arvolain vastaisesti, voi nostaa asiassa hyvityskanteen. Kanne pannaan vireille siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä on oppilaitoksen yleinen oikeuspaikka.