Säännöksen mukaan toimielimissä on oltava vähintään 40 % sekä naisia että miehiä.

Soveltamisala valtionhallinnossa

Kiintiöperiaate koskee komiteoita, neuvottelukuntia ja muita vastaavia toimielimiä. Kiintiösääntöä sovelletaan komitealuontoiseen toimielimeen myös silloin, kun sen tehtäviin liittyy ratkaisuvaltaa. Kiintiösäännös koskee niinikään ministeriöiden nimittämiä toimielimiä kuten työryhmiä. Viranomaisen nimittämät valtuuskunnat, jotka edustavat viranomaisia tai hallinnonalaa kansainvälisessä yhteistyössä, kuuluvat myös kiintiösäännössä tarkoitettuihin toimielimiin.

Säännöksen mukaan toimielimissä on oltava vähintään 40 % sekä naisia että miehiä. Sääntö ei koske komitealuontoista yhden henkilön selvitystyötä. Jos tällaisen selvityksen tueksi asetetaan johto- tai asiantuntijaryhmä, siihen sovelletaan tasa-arvolain 40 %:n säännöstä.

Kiintiösääntöä ei sovelleta, kun komitea, neuvottelukunta, lautakunta tai vastaava toimielin asettaa jaoston tai esimerkiksi työryhmän omasta keskuudestaan tai ulkopuolisista asiantuntijoista.