Keskustelulinjojen sukupuoleen perustuva hinnoittelu on ristiriidassa tasa-arvolain kanssa


Keskustelulinjat

Sukupuoli ei saa vaikuttaa maksullisten keskustelulinjojen hinnoitteluun. Usein keskustelulinjoille soittavat miehet maksavat palvelusta esimerkiksi kiinteän hinnan ja paikallispuhelun hinnan kun taas numero, johon naiset voivat soittaa maksaa ainoastaan paikallispuhelun hinnan.

Maksullisia puhelinpalveluja ylläpitävät elinkeinoharjoittajat perustelevat sukupuoleen perustuvaa hinnoitteluaan usein sillä, että käytäntö on välttämätöntä naisten aktivoimiseksi käyttämään tarjottua palvelua.

Tällainen perustelu ei ole rinnastettavissa niihin tasa-arvolaissa mainittuihin tavoitteisiin, joiden vuoksi sukupuolten tasa-arvoisesta kohtelusta tehtävät poikkeamiset ovat sallittuja. Perustelu on ilmeisen kytköksissä elinkeinoharjoittajan liiketaloudellisiin etuihin, jotka eivät myöskään ole sellainen syy, jonka perusteella naisten tai miesten epäedullisempi kohtelu olisi sallittua.

Mikäli kuitenkin on osoitettavissa, että kysymys on kahdesta eri palvelumuodosta, siitäkin huolimatta, että niitä saatetaan mainostaa samassa ilmoituksessa, menettelyä ei voida pitää tasa-arvolain vastaisena.

(TAS 464/2007; TAS 385/2013)