Henkilökohtainen suoriutuminen

On tavallista, että palkkaukseen sisältyy henkilökohtainen palkanosa, jonka suuruuteen vaikuttavat työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet ja työssä suoriutuminen. Nämä voivat olla hyväksyttäviä syitä palkkaeroille. Jos palkkaeroja perustellaan tällaisilla seikoilla, työnantajan tulee kuitenkin voida osoittaa, mitkä ovat olleet arviointikriteerit ja että arvioinnin perusteena olevat suorituserot ovat olemassa. Arviointikriteerien itsessään tulee olla syrjimättömiä.