Tavaroita tai palveluja tarjottaessa tapahtuva häirintä

Tavaroiden tai palvelujen tarjoajan menettelyä on pidettävä kiellettynä syrjintänä, jos hän tai hänen edustajansa syyllistyy seksuaaliseen häirintään tai sukupuoleen perustuvaan häirintään tavaroita tai palveluja tarjotessaan. Tavaroiden tai palvelujen tarjoajan vastuu alkaa kuitenkin vasta, kun häirintä on saatettu sen tietoon.

Tavaroiden tai palvelujen tarjoaja on velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin häirinnän poistamiseksi sen jälkeen, kun asiasta on ilmoitettu sen vastuulliselle edustajalle. Menettely on kiellettyä syrjintää, mikäli tavaroiden tai palvelujen tarjoaja ei tällöin ryhdy käytettävissä oleviin toimiin estääkseen häirinnän jatkumisen.

Hyvitysvastuuseen voi joutua ainoastaan yhteisö, myös siinä tapauksessa, että häiritsijä on esimerkiksi yksittäinen tavaroiden ja palvelujen tarjoajan palveluksessa oleva henkilö.