Kouluilla on velvollisuus puuttua seksuaaliseen häirintään ja luoda kulttuuria, jossa häirintää ei hyväksytä.

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä oppilaitoksissa

Nuorten kokema seksuaalinen häirintä on yleistä. Seksuaalista häirintä on kokenut joskus tai toistuvasti*

 • yläkoulun tytöistä 61 % *
   
 • yläkoulun pojista 46 % *
   
 • yli 80 % transnuorista on kokenut häirintää.**
   

* THL:n Kouluterveyskysely 2013.
** Alanko 2013.

Koululla on velvollisuus puuttua häirintään

Tasa-arvolaki kieltää seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän oppilaitoksissa. Oppilaitoksen tai muun yhteisön vastuu alkaa kuitenkin vasta, kun häirintä  on saatettu sen vastuullisen edustajan tietoon. Oppilaitos tai yhteisö on tällöin velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin häirinnän poistamiseksi. Menettely on kiellettyä syrjintää, mikäli oppilaitos tai yhteisö ei tällöin ryhdy käytettävissä oleviin toimiin estääkseen häirinnän jatkumisen.

Hyvitysvastuuseen häirinnästä joutuu oppilaitos tai yhteisö myös siinä tapauksessa, että häiritsijä on yksittäinen opettaja tai oppilas. Mikäli häiritsijänä on esimerkiksi oppilaitoksen rehtori tai vastaava henkilö, joka vastaa koulutusta ja opetusta järjestävän yhteisön johdosta, on katsottava, että häirintä on ollut oppilaitoksen tai yhteisön tiedossa ilman erillistä ilmoitusta.

 

Kysely seksuaalisen häirinnän yleisyydestä omassa oppilaitoksessa

Icon

Pysäytä seksuaalinen häirintä koulussa!

Ei meidän koulussa on tasa-arvovaltuutetun oppimateriaali seksuaalista häirintää vastaan. Aineisto sopii yläkoulun, lukion ja ammattioppilaitosten tunneille. Aineistoon kuuluu

 • Lyhytelokuva (2 min)
 • Valmis oppituntikokonaisuus: nuoria puhutteleva visuaalinen esitys keskustelun pohjaksi (oppituntiprezi)
 • Ohjeistus opettajalle -opas (pdf)
 • Kysely seksuaalisen häirinnän yleisyydestä omassa koulussa

www.eimeidankoulussa.fi/opettajalle