Häirintä etujärjestöissä

Työmarkkinajärjestön tai muun ammatillista edunvalvontaa harjoittavan järjestön menettelyä on pidettävä kiellettynä syrjintänä, jos henkilö joutuu seksuaalisen häirinnän tai sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi etujärjestön toiminnassa. Etujärjestön vastuu alkaa kuitenkin vasta siitä, kun häirintä on saatettu sen tietoon.

Järjestö on velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin häirinnän poistamiseksi sen jälkeen, kun sen lakisääteiselle edustajalle on ilmoitettu asiasta. Menettely on tasa-arvolain vastaista syrjintää, mikäli etujärjestö ja sen toimivaltaiset edustajat (puheenjohtaja, hallituksen jäsenet) eivät tällöin ryhdy käytettävissä oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi.