Erityisesti huomioitavat kysymykset

Oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävää suunnitelmallista tasa-arvoa edistävässä työssä tulee kiinnittää eritystä huomiota oppilas- tai opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppilaiden tai opiskelijoiden arviointiin, oppimiseroihin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Lisäksi sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisy tulee ottaa huomioon oppilaitoksessa tehtävää suunnitelmallista työtä valmisteltaessa ja tasa-arvoa edistävistä toimenpiteistä päätettäessä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että oppilaitoksessa opetetaan arvostavaa suhtautumista kaikkiin ja kerrotaan perustietoa sukupuolen moninaisuudesta.

Tasa-arvolaki, oppilaitokset ja sukupuolen moninaisuus
(STM, 2015)

Icon

Kysely seksuaalisen häirinnän yleisyydestä omassa oppilaitoksessa

Icon

Pysäytä seksuaalinen häirintä koulussa!

Ei meidän koulussa on tasa-arvovaltuutetun oppimateriaali seksuaalista häirintää vastaan. Aineisto sopii yläkoulun, lukion ja ammattioppilaitosten tunneille. Aineistoon kuuluu

  • Lyhytelokuva (2 min)
  • Valmis oppituntikokonaisuus: nuoria puhutteleva visuaalinen esitys keskustelun pohjaksi (oppituntiprezi)
  • Ohjeistus opettajalle -opas (pdf)
  • Kysely seksuaalisen häirinnän yleisyydestä omassa koulussa

www.eimeidankoulussa.fi/opettajalle

Klikkaa kuvaa ja katso lyhytelokuva
Ei meidän koulussa (2  min)