Otsikko

Ingressi tulee tähän näin.

Leipäteksti tähän. Leipäteksti tähän. Leipäteksti tähän. Leipäteksti tähän.

Leipäteksti tähän. Leipäteksti tähän. Leipäteksti tähän. 

Leipäteksti tähän.

Leipäteksti tähän. Leipäteksti tähän. Leipäteksti tähän. Leipäteksti tähän.

 

 

Väliotsikko

Sisältöä tänne jee jee.

Määräaikainen työsopimus päätettiin vanhempainvapaan aikana (TAS 268/2018, annettu 14.1.2019)

Määräaikainen työsopimus päätettiin vanhempainvapaan aikana (TAS 268/2018, annettu 14.1.2019) Nainen A on työskennellyt opistossa X opettajana noin kahdeksan vuoden ajan ensin...

Palkkasyrjintäepäily yksityisessä yrityksessä (TAS 300/2018, annettu 11.01.2019)

Palkkasyrjintäepäily yksityisessä yrityksessä (TAS 300/2018, annettu 11.01.2019) Mies A pyysi tasa-arvovaltuutettua selvittämään, oliko häntä syrjitty palkkauksessa naisten ja...

Asevelvollisuus ja proviisorintutkinto (TAS 2020/2012, annettu 21.08.2012)

Asevelvollisuus ja proviisorintutkinto (TAS 2020/2012, annettu 21.08.2012) Tasa-arvovaltuutettuun otti yhteyttä mieshenkilö, joka katsoi, että miehet joutuvat asevelvollisuuden...

Suoritettu varusmiespalvelus vaikutti miesten saaman luoton määrään (TAS 117/2011, annettu 11.10.2012)

Suoritettu varusmiespalvelus vaikutti miesten saaman luoton määrään (TAS 117/2011, annettu 11.10.2012) Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, toimiko tietty rahoitusyhtiö...

Ylioppilaskokeen uusiminen ja varusmiespalvelus (TAS 355/2011, annettu 01.10.2012)

Ylioppilaskokeen uusiminen ja varusmiespalvelus (TAS 355/2011, annettu 01.10.2012) Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, kohtelevatko ylioppilaskokeen uusimisesta annetut...

Asevelvollisuus ja määräaikaiset työsuhteet (Vastaus TAS 325/2012, annettu 05.11.2012)

Asevelvollisuus ja määräaikaiset työsuhteet (Vastaus TAS 325/2012, annettu 05.11.2012) Tasa-arvovaltuutettuun yhteyttä ottanut luottamusmies kertoi, että työnantajat suhtautuvat...

Varusmiespalvelus

Se, että asevelvollisuus on säädetty ainoastaan miehille, koetaan usein epätasa-arvoiseksi. Tasa-arvolakia säädettäessä eduskunta on halunnut jättää asevelvollisuuden tasa-arvolain ulkopuolelle ja...

Testijulkaisut

Testijulkaisut Tässä voi olla haluttua sisältöä. Tiedostot ...

Perustuslaki

Suomen perustuslaki Suomen perustuslaki (731/1999)

Laki tasa-arvovaltuutetusta

Laki tasa-arvovaltuutetusta 1 § Tasa-arvovaltuutettu Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) , jäljempänä tasa-arvolaki , säädettyjä tehtäviä varten on...

Kansainväliset sopimukset

Kansainväliset sopimukset Kaikkinainen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW) Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus solmittiin Yhdistyneissä...

Sivupalsta

Tänne voi laittaa linkkejä tai muuta pikkusisältöä.

Liitetiedosto