Otsikko

Ingressi tulee tähän näin.

Leipäteksti tähän. Leipäteksti tähän. Leipäteksti tähän. Leipäteksti tähän.

Leipäteksti tähän. Leipäteksti tähän. Leipäteksti tähän. 

Leipäteksti tähän.

Leipäteksti tähän. Leipäteksti tähän. Leipäteksti tähän. Leipäteksti tähän.

 

 

Väliotsikko

Sisältöä tänne jee jee.

Muutoksenhakuoikeus

Kun henkilö valitaan valtion tai kunnan virkaan, hänen nimittämisestään virkaan tehdään päätös. Viranomaisen päätökseen virkamiehen nimittämisestä saa pääsääntöisesti hakea muutosta....

Syrjintä työhönotossa

Syrjintä työntekijöiden valinnassa Tasa-arvolaki ei rajoita työnantajan oikeutta valita tehtävään parhaaksi katsomansa henkilö. Laki pyrkii estämään sen, että työntekijä valittaisiin...

Todistustaakka ja syrjintäolettama

Todistustaakka ja syrjintäolettama Todistustaakan jako ja syrjintäolettama Työnhakijan tulee esittää todennäköisiä syitä, joiden perusteella voidaan olettaa syrjinnän tapahtuneen....

Sukupuolitieto ja valokuva työhakemuksissa (TAS 145/2019, annettu 6.6.2019)

Sukupuolitieto ja valokuva työhakemuksissa (TAS 145/2019, annettu 6.6.2019) Tasa-arvovaltuutetulta kysyttiin, voivatko työnantajat vaatia netissä täytettävissä työhakemuksissa...

Tasapuolisuussäännön soveltaminen

Tasapuolisuussäännön soveltaminen Jos sellaisella toimielimellä, joka käyttää julkista valtaa taikka toisaalta virastolla, laitoksella tai kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on...

Selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta

Selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta Tarkoitus on, että tasa-arvosuunnitelmaan sisällytetään sellaisia toimenpiteitä, jotka kunkin työpaikan oman tilanteen ja olosuhteiden kannalta ovat...

Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2018 on ilmestynyt

Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2018 on ilmestynyt Tasa-arvovaltuutetun toimintavuotta 2018 leimasi vahvasti ensimmäisen eduskunnalle annettavan kertomuksen valmistelu....

Julkaisuja

Tasa-arvovaltuutetun julkaisuja Tasa-arvovaltuutettu julkaisee vuosittain toimintakertomuksensa ja sen lisäksi tarpeen mukaan muita esitteitä ja julkaisuja. Klikkaa kuvasta julkaisuun....

Naisurheilun näkyvyys Yleisradion kanavilla (TAS 41/2010)

Naisurheilun näkyvyys Yleisradion kanavilla (TAS 41/2010) Tasa-arvovaltuutettu on toistuvasti kiinnittänyt tiedotusvälineiden huomiota siihen, että naisten ja miesten urheilusta...

Hallivuorojen jako mies- ja naisjoukkueiden kesken (Dnro 18/59/2000)

Hallivuorojen jako mies- ja naisjoukkueiden kesken (Dnro 18/59/2000) Tasa-arvovaltuutettu on toistuvasti ottanut kantaa urheiluhallivuorojen jakoperiaatteisiin, joiden perusteella...

contact-info-banner

Ota yhteyttä Epäiletkö tulleesi syrjityksi sukupuolesi perusteella? ...

Sivupalsta

Tänne voi laittaa linkkejä tai muuta pikkusisältöä.

Liitetiedosto