Tasa-arvolakia sovelletaan yleisesti saatavilla oleviin asunnon myyntiä ja vuokrausta koskeviin palveluihin


Asuminen ja vuokralaisen valinta

Tasa-arvolakia sovelletaan vuokra-asuntoilmoituksiin

Tasa-arvolakia sovelletaan yleisesti saatavilla oleviin asunnon myyntiä ja vuokrausta koskeviin palveluihin. Näin esimerkiksi vuokra-asuntojen välitys kuuluu yleisesti saatavana olevana palveluna tasa-arvolain soveltamisalan piiriin.

Kiinteistön- ja asunnonvälitysliikkeet ottavat usein vastaan toimeksiantoja, jotka sisältävät vuokranantajan asettamia ehtoja, joita tulevan vuokraajan on täytettävä. Tällaiset ehdot koskevat usein esimerkiksi vuokraajan elintapoja, siisteyttä, luotettavuutta tai sukupuolta.

Asunnonvälittäjä ei voi vapautua vastuustaan kielletystä sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä pelkästään vetoamalla siihen, että syrjivä menettely perustuu vuokranantajan asettamiin ehtoihin.

Omassa käytössä olevan asunnon vuokraus tai myynti jää kuitenkin tasa-arvolain soveltamisalan ulkopuolelle samalla tavalla kuin esimerkiksi alivuokraussuhde ja huoneiston jälleenvuokraus.

Sen sijaan ammattimaisesti ja elinkeinotoimintana harjoitettava asumispalvelujen tarjonta kuuluu lain soveltamisalaan, samoin kuin sijoitustarkoituksessa hankitun asunnon tarjoaminen yleisölle.

(TAS 270/2007; TAS 165/2008; TAS 39/2015)

 

Vuokralaisen valinta solu-asuntoon

Asuntojen tarjoaminen yksinomaan tai pääasiallisesti toisen sukupuolen edustajille on sallittua, jos se on perusteltua oikeutetun tavoitteen saavuttamiseksi ja tähän tavoitteeseen pyritään asianmukaisin ja tarpeellisin keinoin. Peruste naisten ja miesten erilaiselle kohtelulle asuntoa vuokrattaessa voi esimerkiksi yhteisasumisessa olla niin sanotut häveliäisyyssyyt.

Asunnonvälittäjä voi esimerkiksi hakea vapaana olevaan soluasunnossa olevaan huoneeseen naispuolista vuokralaista, jos asunnossa on vain yksi kylpyhuone ja soluasunnon muut vuokralaiset ovat naisia.

(TAS 247/2013)