Uutiset

Takaisin

Työhönotossa ja opiskelijavalinnassa ei saa kysyä raskaudesta, vanhemmuudesta tai perheasioista

Työhönotossa ja opiskelijavalinnassa ei saa kysyä raskaudesta, vanhemmuudesta tai perheasioista

Tasa-arvovaltuutetulta tiedustellaan melko usein, voidaanko työhönottotilanteessa tai opiskelijavalinnan yhteydessä kysyä hakijan raskaudesta, perheenperustamissuunnitelmista tai perheenhuoltovelvollisuuksista.

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen, raskauden, synnytyksen, vanhemmuuden ja perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Tasa-arvolakia sovelletaan laajasti yhteiskunnassa: työelämässä esimerkiksi työhönotossa ja oppilaitoksissa muun muassa opiskelijavalinnoissa.  Näin ollen kiellettyjä kysymyksiä työhaastattelutilanteessa tai opiskelijavalinnan yhteydessä ovat esimerkiksi kysymykset raskaudesta, lasten hankkimisesta, lasten lukumäärästä ja lastenhoidon järjestämisestä. Kysymyksiä ei voi oikeuttaa myöskään sillä, että kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista.

Viime aikoina tasa-arvovaltuutettu on antanut lausunnon muun muassa perhetilannetta koskevien kysymysten esittämisestä opiskelijavalinnan yhteydessä ja siitä, onko työnantajalla oikeus kysyä hakijan perheasioista työhönottotilanteessa.

Lausunnot:
Työhaastattelussa ei saa kysyä raskaudesta, lastenhoidosta tai muista perheasioista
Opiskelijavalinnan yhteydessä ei saa tiedustella perhetilanteesta

10.12.2010