Lausunnot

Tasa-arvovaltuutetun verkkosivuilla julkaistaan sellaisia lausuntoja, joilla on yleistä tai oikeudellista mielenkiintoa.

Takaisin

Tasa-arvovaltuutetun lausunto YK:n ihmisoikeusneuvostolle (TAS 407/2011)

Tasa-arvovaltuutetun lausunto YK:n ihmisoikeusneuvostolle (TAS 407/2011)

Tasa-arvovaltuutettu on toimittanut Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeusneuvostolle eräitä keskeisiä ja ajankohtaisia kansallisia tasa-arvokysymyksiä koskevan lausunnon. Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu nostaa esiin raskauden ja perhevapaiden perusteella tapahtuvan syrjinnän, joka edelleen on työelämässä merkittävä huolenaihe, sekä tarpeen tehdä sukupuolivähemmistöt paremmin näkyväksi lainsäädännössä. Tasa-arvovaltuutetun mukaan Suomen on tarkennettava kansallista lainsäädäntöä kummankin aiheen osalta.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto laatii vastaanottamistaan lausunnoista tiivistelmän ihmisoikeusneuvostolle. Neuvosto käsittelee Suomen ihmisoikeustilannetta keväällä 2012 yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun yhteydessä.

Tasa-arvovaltuutettu on nostanut esiin yllä mainitut kysymykset myös Suomen kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelujen yhteydessä.

Lue lisää: Lausunto TAS 407/2011

Lisätietoja: ylitarkastaja Minna Lundell-Kiuru (09) 1607 4455

13.12.2011