Uutiset

Takaisin

Tasa-arvolain toimivuus tarkasteltavana eduskunnassa

Tasa-arvolain toimivuus tarkasteltavana eduskunnassa

Vuoden 2005 tasa-arvolain muutoksen vaikutuksista hallitus on antanut eduskunnalle selvityksen. Siinä kerrotaan tasa-arvosuunnitelmien laatimisesta, sisällöstä ja vaikutuksista sekä palkkatietojen saantimenettelyn toimivuudesta. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta aloitti selvityksen käsittelyn 25.2.2010. Valiokunta antaa selvityksestä oman mietintönsä.

Tasa-arvovaltuutettu on ollut työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana. Kannanotossaan valtuutettu muun muassa kiirehtii sukupuolivähemmistöjä koskevien säännösten ottamista tasa-arvolakiin. Myös moniperusteista syrjintää koskevat säännökset tulee lisätä tasa-arvolakiin. Valtuutetun itsenäistä asemaa tulisi vahvistaa ja tasa-arvolautakuntaa koskevia säännöksiä ajanmukaistaa.

Valtuutetun selvityksestä antama lausunto kokonaisuudessaan:
Lausunto selvityksestä eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain toimivuudesta Dnro TAS/84/2010 

01.03.2010