Lausunnot

Tasa-arvovaltuutetun verkkosivuilla julkaistaan sellaisia lausuntoja, joilla on yleistä tai oikeudellista mielenkiintoa.

Takaisin

Sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu hyvin yliopistojen johto- ja hallintoelimissä (TAS 245/2011, annettu 23.11.2011)

Sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu hyvin yliopistojen johto- ja hallintoelimissä (TAS 245/2011, annettu 23.11.2011)

Yliopistojen tasa-arvovaltuutetulle toimittamien selvitysten perusteella näyttää siltä, että sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu hyvin yliopistojen johto- ja hallintoelimissä.

Tasa-arvovaltuutettu pyysi keväällä 2011 kaikilta yliopistolain alaisilta yliopistoilta selvityksen yliopiston johto- ja hallintoelinten sukupuolijakaumasta sekä kuvauksen kyseisten toimielinten valintamenettelystä. Tasa-arvovaltuutettu halusi selvittää, miten uusissa toimielimissä oli toteutunut naisten ja miesten edustus. Yliopistot ovat julkisen vallan käyttäjinä velvollisia tasa-arvolain perusteella ottamaan johto- ja hallintoelimiin tasapuolisesti sekä naisia että miehiä. Koska kukin yliopistoryhmä valitsee hallituksen jäsenet vaaleilla yliopistoyhteisöstä, on vaalitulosta kunnioitettava, vaikka lopputuloksena ei olisikaan naisten ja miesten tasapuolinen edustus kyseisessä toimielimessä.

Selvitysten perusteella näyttää siltä, että sekä julkisoikeudellisten että säätiöyliopistojen johto- ja hallintoelimissä sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu varsin hyvin.  Suurimmassa osassa yliopistojen hallituksia naisia on vähintään 40 prosenttia. Rehtoreista naisia on kolmasosa. Vaikka yliopistojen hallitusten ja kollegioiden valitseminen on monitahoinen prosessi, vaikuttaa siltä, että tasa-arvolain tasapuolisuussääntö toteutuu yliopistojen pakollisten toimielinten kokoonpanoissa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Anne Paasikoski (09) 1607 4463

Taulukko 1. Yhteenveto yliopistojen johto- ja hallintoelinten kokoonpanoista

 a) Itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset

YLIOPISTO

HALLITUS

N/M (yhteensä)

naisia %

REHTORI

N/M

KOLLEGIO

N/M (yhteensä)

naisia %

Helsingin yliopisto

5/8 (13)

38

0/1

20/30 (50)

40

Itä-Suomen yliopisto

4/6 (10)

40

0/2

11/13 (24)

46

Jyväskylän yliopisto

3/4 (7)

43

1/0

11/21 (32)

34

Lapin yliopisto

5/6 (11)

45

0/1

15/9 (24)

63

Oulun yliopisto

5/5 (10)

50

0/1

5/15 (20)

25

Tampereen yliopisto

6/5 (11)

55

1/0

19/26 (45)

42

Turun yliopisto

4/6 (10)

40

0/1

11/19 (30)

37

Vaasan yliopisto

3/6 (9)

33

0/1

5/10 (15)

33

Åbo Akademi

5/5 (10)

50

0/1

10/14 (24)

42

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

4/5 (9)

44

0/1

2/10 (12)

17

Svenska Handelshögskolan

5/5 (10)

50

1/0

6/12 (18)

33

Kuvataideakatemia

6/3 (9)

67

0/1

4/7 (11)

36

Sibelius-Akatemia

2/5 (7)

29

0/1

5/12 (17)

29

Teatterikorkeakoulu

5/4 (9)

56

1/0

5/7 (12)

42

 
b) Säätiömuotoiset yliopistot

YLIOPISTO

HALLITUS

N/M (yhteensä)

naisia %

REHTORI

N/M

YHTEINEN MONIJÄSENINEN HALLINTOELIN

N/M (yhteensä)

naisia %

Aalto-yliopisto

3/4 (7)

43

1/0

4/15 (19)

21

TTY

3/4 (7)

43

0/1*

3/7 (10)*

30


 

22.11.2011