Uutiset

Takaisin

Sukupuolen korjauksen jälkeen tarvitaan uudet työ- ja koulutodistukset

Sukupuolen korjauksen jälkeen tarvitaan uudet työ- ja koulutodistukset

Transsukupuolisten henkilöiden työ- ja koulutodistukset on tärkeä uusia sukupuolen korjauksen jälkeen, niin että ne vastaavat uutta nimeä ja henkilötunnusta. Vanhojen todistusten käyttäminen altistaa sukupuolensa korjanneet henkilöt työnhaussa ja opiskelemaan pyrkiessä tasa-arvolaissa kielletylle syrjinnälle ja loukkaa heidän yksityisyyttään.

Tasa-arvovaltuutetulta on pyydetty neuvoja ja ohjeita työ- ja koulutodistusten uusimisesta sukupuolenkorjaustilanteissa. Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Tasa-arvolaissa kielletty sukupuoleen perustuva syrjintä kattaa nais- tai miessukupuoleen kuulumiseen perustuvan syrjinnän lisäksi syrjinnän, joka perustuu sukupuolen korjaukseen.

Oikeudesta uuden työtodistuksen saamiseen säädetään työsopimuslaissa. Laki velvoittaa esimerkiksi työtodistuksen katoamistilanteissa työnantajaa antamaan kopion vanhasta työtodistuksesta. Mikään ei kuitenkaan estä työnantajaa antamasta pyydettäessä uutta työtodistusta henkilön uusilla henkilötiedoilla korjattuna. Tasa-arvovaltuutettu ja työsuojeluviranomaiset suosittelevat, että työnantajat antavat sukupuolensa korjanneille henkilöille uudet työtodistukset heidän uusilla henkilötiedoillaan. Työnantaja voi varmistaa henkilötiedot esimerkiksi virkatodistuksesta.

Opetusministeriö on jo aikaisemmin antanut ohjeen, jonka mukaan sukupuolensa korjanneille henkilöille ylioppilastutkinto- ja päästötodistukset voidaan antaa uusilla henkilötiedoilla, koska vanhojen opintotodistusten käyttäminen on kohtuuttoman vaikeata ja omiaan vaarantamaan heidän etujaan.

Lisätietoja: ylitarkastaja Minna Lundell-Kiuru, p. 09-160 74455

15.06.2010