Lausunnot

Tasa-arvovaltuutetun verkkosivuilla julkaistaan sellaisia lausuntoja, joilla on yleistä tai oikeudellista mielenkiintoa.

Takaisin

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Mielenterveysstrategian luonnoksesta (TAS 298/2019, annettu 28.10.2019)

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Mielenterveysstrategian luonnoksesta (TAS 298/2019, annettu 28.10.2019)

Tasa-arvovaltuutettu pyysi lausunnossaan, että mielenterveysstrategiassa otettaisiin huomioon myös sukupuolinäkökulma.

Sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolisyrjinnän estäminen vahvistavat ihmisten hyvinvointia ja kokemusta oikeudenmukaisuudesta. Tällä on vaikutuksia myös ihmisten mielenterveyteen.

Sukupuolilla on eroja suhteessa mielenterveyteen, psyykkisiin ongelmiin ja sairauksiin sekä palvelujen tarpeeseen ja käyttämiseen. Näiden tilastointi ja tutkiminen sekä erojen huomioon ottaminen ratkaisuehdotuksissa ja mielenterveyspalveluissa on tärkeää.

 

 

19.11.2019