Lausunnot

Tasa-arvovaltuutetun verkkosivuilla julkaistaan sellaisia lausuntoja, joilla on yleistä tai oikeudellista mielenkiintoa.

Takaisin

Helsingin Pörssiklubi ei riko tasa-arvolakia salliessaan vain miehiä jäsenikseen (TAS 363/2009)

Helsingin Pörssiklubi ei riko tasa-arvolakia salliessaan vain miehiä jäsenikseen (TAS 363/2009)

Tasa-arvovaltuutetulta on tiedusteltu, toimiiko Helsingin Pörssiklubi tasa-arvolain mukaisesti salliessaan vain miehiä jäsenikseen.

Tasa-arvolain mukaan syrjintä välittömästi tai välillisesti sukupuolen perusteella on kielletty ja syrjintäkielto koskee kaikkia yhteiskuntaelämän alueita. Tasa-arvolain tarkoituksena ei kuitenkaan ole estää kaikkea naisten ja miesten erilaista kohtelua, vaan vain toiseen sukupuoleen kohdistettu selkeästi epäoikeudenmukainen erilainen kohtelu sukupuolen perusteella. Syrjintää ei esimerkiksi ole vain joko naisten tai miesten hyväksymistä yhdistyksen jäseniksi, jos tämä perustuu yhdistyksen säännöissä olevaan nimenomaiseen määräykseen. Helsingin Pörssiklubin säännöissä on nimenomainen maininta siitä, että Klubin jäsenien tulee olla miehiä.

Koska tasa-arvolain mukaan yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä pelkästään naisia tai miehiä, jos tämä perustuu yhdistyksen säännöissä olevaan nimenomaiseen määräykseen, tasa-arvovaltuutettu katsoi, että Helsingin Pörssiklubin säännöt, joiden mukaan yhdistyksen jäseniksi hyväksytään vain miehiä, eivät ole ristiriidassa tasa-arvolain kanssa.

13.11.2009