Sisältöön
 
 
 
 

Syrjintä työelämässä

Syrjintä on kiellettyä:

 • työhönotossa sekä tehtävään ja koulutukseen valinnassa
 • palkkauksessa ja muissa työsuhteen ehdoissa
 • työtä johdettaessa, työtehtäviä jaettaessa ja työoloissa muutoin
 • työsuhdetta päätettäessä (mm. irtisanominen ja purkaminen) sekä siirrettäessä ja lomautettaessa työntekijä

Syrjintää on:

 • välitön syrjintä
 • välillinen syrjintä
 • häirintä
 • käsky tai ohje harjoittaa syrjintää

Katso näistä tarkemmin: Syrjintä

Syrjintää työelämässä ovat myös työnantajan vastatoimet.
Vastatoimet

Keitä kiellot koskevat?

 • henkilöitä, jotka tekevät työtä työsuhteessa tai virkasuhteessa
 • eräiltä osin henkilöitä, jotka työskentelevät muussa, palvelussuhteeseen rinnastettavassa oikeussuhteessa
 • eräiltä osin myös vuokratyövoimaa käyttäviä yrityksiä (käyttäjäyrityksiä).

Muu palvelussuhteeseen rinnastettava oikeussuhde
Toimitusjohtajat
Vuokratyö

Miten toimia, jos epäilet tulleesi syrjityksi työelämässä: Epäiletkö tulleesi syrjityksi?

Hyvitys seuraamuksena työelämän syrjintäkieltojen rikkomisesta