Till innehållet
 
 

Väntar din arbetsgivare? www.oikeuttaodottaville.fi

Inte i vår skola

 

 
 • (11.09.2014)

  Jämställdhetsombudsmannen utmanar skolor att agera mot sexuella trakasserier

  Materialpaketet Inte i vår skola stödjer behandlingen av det svåra ämnet

  Enligt färska undersökningar är det vanligt att ungdomar upplevt sexuella trakasserier, men i skolorna ingriper man sällan i dem. Inom ramen för sitt arbete vid läroanstalter har jämställdhetsombudsmannen av lärarna fått respons att det upplevs svårt att ingripa i trakasserier i skolorna. Även om man känner igen fenomenet finns det inte nödvändigtvis några metoder för att ingripa i det.

  Jämställdhetsombudsmannen har nu skapat undervisningsmaterial som lämpar sig för vardagen i skolvärlden och som behandlar sexuella trakasserier ur de ungas perspektiv, och utmanar högstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter i Finland att arbeta mot sexuella trakasserier. Materialet omfattar även en enkät som skolan kan använda för att kartlägga och följa upp hur allmänt det är med erfarenheter av trakasserier och om de åtgärder som vidtas för att motverka trakasserier påverkar situationen.

  - Målet är att stärka kulturen mot trakasserier och att i varje skola skapa tydliga gemensamma spelregler för hur man ingriper i trakasserier. Vi hoppas att så många skolor som möjligt ska ta tillfället i akt. På arbetsplatser förhåller man sig redan allvarligt till sexuella trakasserier. Vi måste uppnå nolltolerans även när det gäller barn och ungdomar, betonar jämställdhetsombudsman Pirkko Mäkinen.

  Eleverna i Helsingforsgymnasiet Kallion lukio, som anmält sig till arbetet mot trakasserier, är nöjda över att man behandlar sexuella trakasserier som en del av undervisningen.

  - Det här är en mycket viktig sak. Det är jättebra att man äntligen börjar tala om sexuella trakasserier i skolorna. Om ungdomar vet att man inte ser genom fingrarna utan på riktigt ingriper, kanske man även vågar berätta om trakasserier och får dem att upphöra, säger Viviana Irving, Anna Kirvesniemi och Tuulia Heiskanen från gymnasiet Kallion lukio i Helsingfors.

  Enligt jämställdhetslagen ska läroanstalter främja jämställdhet och ingripa i sexuella trakasserier. I och med reformen av jämställdhetslagen åläggs i framtiden även grundskolor att främja jämställdhet och att ingripa i sexuella trakasserier i skolan.

  Ytterligare information:
  jämställdhetsombudsman Pirkko Mäkinen, 0295 163 153, pirkko.makinen@stm.fi
  informatör Päivi Ojanperä, 0295 163 160, paivi.ojanpera@stm.fi

  http://www.eimeidankoulussa.fi/?lang=sv
  Inte i vår skola - undervisningsmaterial för skolor (15.9. på svenska ): www.eimeidankoulussa.fi/opettajalle

   

 • (03.10.2013)

  Undervisnings- och kulturministeriets och jämställdhetsombudsmannens rekommendation om examensbetyg samt intyg över studie- och examensprestationer för personer som genomgår könskorrigering (OKM/8/591/2013, utfärdad 27.8.2013)

  Undervisnings- och kulturministeriet och jämställdhetsombudsmannen rekommenderar att utbildnings- och undervisningsanordnarna, högskolorna, examenskommissionerna och Studentexamensnämnden vid begäran ger examensbetyg samt intyg som gäller studie- och examensprestationer med nya personuppgifter till personer som genomgår könskorrigering. Intygen kan utfärdas med nya namnuppgifter redan när förnamnet ändrats. Den som utfärdar intyget kan kontrollera namn- och/eller personuppgifter exempelvis från ett ämbetsbetyg eller identitetskort.
 • (27.06.2013)

  Jämställdhetsombudsmannens årberättelse 2012

  År 2012 startade jämställdhetsombudsmannen kampanjen Rättvisa för gravida mot diskriminering av gravida kvinnor.  I början av året publicerades ombudsmannens utredning om könsminoriteternas ställning i Finland och jämställdhetsombudsmannen fortsatte sitt arbete för att att främja jämställdhet för transpersoner och interkönade individer. Klicka på bilden och läs mer:


  Jämställdhetsombudsmannens årsberättelse 2012

   

 • (12.06.2013)

  Korrigering av kön och studentboende

  En studentorganisations representant bad om jämställdhetsombudsmannens ställningstagande om hur könsminoriteter och speciellt könskorrigering ska beaktas vid förmedling av studentbostäder.
 • (28.05.2013)

  Beställa nyheter, kolumner och utlåtanden till din e-post

  Du kan beställa jämställdhetsombudsmannens

  - nyheter
  - kolumner
  - utlåtanden

  Du får materialet direkt till din e-post genast då det publiceras. Beställa 

  Beställning kan ändras eller annulleras genom att välja "Ändra eller annullera beställningen".

  Systemet sänder en begäran om bekräftelse till beställarens e-postadress. Det görs ingen ändring om den inte bekräftas inom en vecka.

  Redaktörer

   Jämställdhetsombudsmannen sänder separat inbjudningar till embargo- pressmeddelanden samt presskonferenser. Redaktörerna kan beställa dessa via e-post på adressen tasa-arvovaltuutettu@stm.fi.