Till innehållet
 
 

Väntar din arbetsgivare? www.oikeuttaodottaville.fi

Inte i vår skola

 

 
 • (02.02.2015)

  Jämställdhetsombudsmannens telefonnummer har ändrats den 2 februari 2015

  Jämställdhetsombudsmannens byrå har tagit i bruk nya telefonnummer den 2 februari 2015:


  Växel: +358 295 666 830
  Rådgivningsnummer
  : +358 295 666 842 (må-to 9-11 och 13-15, fre 9-11)

  Jämställdhetsombudsmannens sekreterare: +358 295 666 839
  Registratorskontor: +358 295 666 840
  Informatör:+358 295 666 837
  Råd om jämställdhetsplanering för arbetsplatser: +385 295 666 838
  Råd om jämställdhetsplanering för skolor och läroanstalter: +358 295 666 834

 • (02.02.2015)

  Ändringarna i jämställdhetslagen fastställdes

  Republikens president har stadfäst ändringarna i jämställdhetslagen den 30 december 2014. I den förnyade jämställdhetslagen utvidgas förbuden mot diskriminering på grund av kön till att gälla diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Lagen förpliktar myndigheter, utbildningsanordnare och arbetsgivare också till att bekämpa denna diskriminering.

  I den reviderade lagen har bestämmelserna som gäller främjande av jämställdhet specificerats och utvidgats till att gälla läroanstalter som ger grundläggande utbildning. I lagen preciseras också jämställdhetsplanen på arbetsplatsen och den därtill anknutna skyldigheten att göra en lönekartläggning.

  Diskrimineringsförbudet förtydligades också så att diskriminering är förbjuden oberoende om den grundar sig på en orsak som beror på den diskriminerade själv eller någon annan (s.k. diskriminering på grund av närstående) och oberoende om den grundar sig på fakta eller ett antagande (s.k. antagen diskriminering). Med diskriminering på grund av närstående avses att en person placeras i annan ställning på grund av att han eller hon är familjemedlem eller vän till en gravid kvinna eller transkönad person. Diskriminering som grundar sig på antagande är till exempel det att en person inte väljs till ett arbete på grund av sitt antagna kön även om uppfattningen är felaktig. Så kan det gå när personens kön inte framgår ur dennes namn.

  Ändringarna i jämställdhetslagen är en del av totalreformen av lagarna om likabehandling och jämställdhet. I samband med lagreformen sammanslogs jämställdhetsnämnden och diskrimineringsnämnden. Likabehandlings- och jämställdhetsnämndens ansvarsområde omfattar tillsynen av alla diskrimineringsgrunder. Nämnden kan utfärda beslut om förbud eller förpliktelse och förena dem med vite. Med stöd av jämställdhetslagen kan nämnden även i fortsättningen ta upp ärenden som gäller arbetslivet.

  Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män
  Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män   

 • (11.09.2014)

  Jämställdhetsombudsmannen utmanar skolor att agera mot sexuella trakasserier

  Materialpaketet Inte i vår skola stödjer behandlingen av det svåra ämnet

  Enligt färska undersökningar är det vanligt att ungdomar upplevt sexuella trakasserier, men i skolorna ingriper man sällan i dem. Inom ramen för sitt arbete vid läroanstalter har jämställdhetsombudsmannen av lärarna fått respons att det upplevs svårt att ingripa i trakasserier i skolorna. Även om man känner igen fenomenet finns det inte nödvändigtvis några metoder för att ingripa i det.

  Jämställdhetsombudsmannen har nu skapat undervisningsmaterial som lämpar sig för vardagen i skolvärlden och som behandlar sexuella trakasserier ur de ungas perspektiv, och utmanar högstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter i Finland att arbeta mot sexuella trakasserier. Materialet omfattar även en enkät som skolan kan använda för att kartlägga och följa upp hur allmänt det är med erfarenheter av trakasserier och om de åtgärder som vidtas för att motverka trakasserier påverkar situationen.

  - Målet är att stärka kulturen mot trakasserier och att i varje skola skapa tydliga gemensamma spelregler för hur man ingriper i trakasserier. Vi hoppas att så många skolor som möjligt ska ta tillfället i akt. På arbetsplatser förhåller man sig redan allvarligt till sexuella trakasserier. Vi måste uppnå nolltolerans även när det gäller barn och ungdomar, betonar jämställdhetsombudsman Pirkko Mäkinen.

  Eleverna i Helsingforsgymnasiet Kallion lukio, som anmält sig till arbetet mot trakasserier, är nöjda över att man behandlar sexuella trakasserier som en del av undervisningen.

  - Det här är en mycket viktig sak. Det är jättebra att man äntligen börjar tala om sexuella trakasserier i skolorna. Om ungdomar vet att man inte ser genom fingrarna utan på riktigt ingriper, kanske man även vågar berätta om trakasserier och får dem att upphöra, säger Viviana Irving, Anna Kirvesniemi och Tuulia Heiskanen från gymnasiet Kallion lukio i Helsingfors.

  Enligt jämställdhetslagen ska läroanstalter främja jämställdhet och ingripa i sexuella trakasserier. I och med reformen av jämställdhetslagen åläggs i framtiden även grundskolor att främja jämställdhet och att ingripa i sexuella trakasserier i skolan.

  Ytterligare information:
  jämställdhetsombudsman Pirkko Mäkinen, 0295 163 153, pirkko.makinen@stm.fi
  informatör Päivi Ojanperä, 0295 163 160, paivi.ojanpera@stm.fi

  http://www.eimeidankoulussa.fi/?lang=sv
  Inte i vår skola - undervisningsmaterial för skolor (15.9. på svenska ): www.eimeidankoulussa.fi/opettajalle

   

 • (03.10.2013)

  Undervisnings- och kulturministeriets och jämställdhetsombudsmannens rekommendation om examensbetyg samt intyg över studie- och examensprestationer för personer som genomgår könskorrigering (OKM/8/591/2013, utfärdad 27.8.2013)

  Undervisnings- och kulturministeriet och jämställdhetsombudsmannen rekommenderar att utbildnings- och undervisningsanordnarna, högskolorna, examenskommissionerna och Studentexamensnämnden vid begäran ger examensbetyg samt intyg som gäller studie- och examensprestationer med nya personuppgifter till personer som genomgår könskorrigering. Intygen kan utfärdas med nya namnuppgifter redan när förnamnet ändrats. Den som utfärdar intyget kan kontrollera namn- och/eller personuppgifter exempelvis från ett ämbetsbetyg eller identitetskort.
 • (27.06.2013)

  Jämställdhetsombudsmannens årberättelse 2012

  År 2012 startade jämställdhetsombudsmannen kampanjen Rättvisa för gravida mot diskriminering av gravida kvinnor.  I början av året publicerades ombudsmannens utredning om könsminoriteternas ställning i Finland och jämställdhetsombudsmannen fortsatte sitt arbete för att att främja jämställdhet för transpersoner och interkönade individer. Klicka på bilden och läs mer:


  Jämställdhetsombudsmannens årsberättelse 2012